Poezie
    Zde je k dispozici poezie kterou mám vážně moc rád. Tak tiše čtěte a vnímejte – neznamená to že bych spolu s Hlaváčkem „svou violu naladil co možno nejhlouběji“, neznamená to že bych společně s Blakem nabíral v hrstích písek za účelem hledání nekonečna. I zrnko písku, i tón violy spolu s Březinou staví chrámy – to vše je – to vše je v mém srdci.
    Ale nejsou to moje chrámy – ani mé srdce není moje.

A proto POUZE pozorujte a vnímejte krásu poezie.